By | 14 enero, 2021

Tengo un sitio que responde por varios dominios y, a su vez, con y sin www, por lo que el certificado let’s encrypt tiene un Nombre Común y varios Nombres Alternativos.

$ certbot-auto certificates
 Certificate Name: cert.com
  Serial Number: 40d6f1a43875cf95b5eeb284c2902060d8e
  Key Type: RSA
  Domains: cert.com dom.com test.us play.cert.com win.cert.com www.cert.com www.dom.com www.test.us
  Expiry Date: 2021-04-04 15:33:09+00:00 (VALID: 79 days)
  Certificate Path: /etc/letsencrypt/live/cert.com/fullchain.pem
  Private Key Path: /etc/letsencrypt/live/cert.com/privkey.pem

resulta que de este certificado se había cancelado, borrado, eliminado el sitio win.cert.com por lo que necesitabamos bajarlo del DNS también. Si no modificamos el certificado, la próxima renovación automática de Let’s Encrypt produciría un error al no poder validar la existencia del sitio.

El procedimiento para eliminar un dominio es borrar el certificado en primer lugar:

$ certbot-auto delete --cert-name cert.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
The following certificate(s) are selected for deletion:

 * cert.com

Are you sure you want to delete the above certificate(s)?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
(Y)es/(N)o: (Y)es/(N)o: (Y)es/(N)o: (Y)es/(N)o: (Y)es/(N)o: 

Al borrar el certificado no se afecta el servidor web que está corriendo, mientras el servidor no sea reiniciado.

Y se puede volver a tramitar un certificado, ahora con la lista de dominios excluyendo el que se quiere elimintar:

$ certbot-auto certonly -d cert.com -d cert.com -d dom.com \
 -d test.us -d play.cert.com -d www.cert.com -d www.dom.com \
 -d www.test.us

How would you like to authenticate with the ACME CA?
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1: Nginx Web Server plugin (nginx) [Misconfigured]
2: Spin up a temporary webserver (standalone)
3: Place files in webroot directory (webroot)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Select the appropriate number [1-3] then [enter] (press 'c' to cancel): 2
Plugins selected: Authenticator standalone, Installer None
Requesting a certificate for cert.com and 6 more domains

Espero le sea útil a alguien más.

50 Replies to “Remover dominio de certificado Let’s Encrypt”

 1. hdfilmcehennemi

  görkemli ve bolluk içindeki güney pasifik cenneti, henry devere stacpoole’un 1903 yılında yazdığı roman ile net bir şekilde anlatılıyor. iki küçük çocuk ve geminin kaptanı, bir gemi kazasından sağ çıkan tek kişilerdir ve sağ salim, tropical bir adaya çıkmayı başarırlar. bir sure sonra kaptan ölür ve çocuklar bir başlarına kalırlar. günler günleri kovalar ve yıllar geçer. emmeline (brooke shıelds) ve richard (christopher atkıns) doğanın güzelliği ve egzotik ortam içerisinde kendileri için yaptıkları evde büyürler. yetişkinlikle beraber gelen fiziksel ve duygusal değişimlerle başetmeyi kendi kendilerine öğrenirler. olgunlaşmaya başladıklarında birbirlerine duydukları çocukça sevgi, yerini duygusal ve derin bir aşka bırakır. bir de çocukları olur. acaba yeniden medeniyeti görebilecekler midir? Jan Nase

 2. hdfilmcehennemi

  En önemli kişiler kötü bilim adamlarıdır ve hiç kimseler de onların sadık olan kambur asistanlarıdır, ama onlardan bir tanesi bir gün herşeyi değiştirir. Eddie Chao

 3. linetogel

  Luar biasa blog ini! 🌟 Saya sangat menyukai bagaimana penulisannya memberikan pemahaman mendalam dalam topik yang dibahas. 👌 Artikelnya menyajikan hiburan dan edukasi sekaligus. 📖 Tiap artikel membuat saya lebih penasaran untuk menjelajahi konten lainnya. Teruskan pekerjaan hebatnya

 4. boostaro

  It is very comforting to see that others are suffering from the same problem as you, wow!

 5. Kellie Schaffner

  Past: I crеated my own ⅼittⅼe bit of section …
  on the mattress as well as best from nigҺtstand.

  I utilized the fold out table top to enjoy with my toy and
  also maintain my possessions … medical center was actuallʏ a smaⅼl
  amount ѕtringent … Time passed gradually considering that I ρossessed no aϲtivity …
  I thought alone … yearning for house. (Berit).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *